برنامه نویسی و علوم رایانه

روبات ها معلم می شوند

روبات ها معلم می شوند

در واقع در سال 2022 با روبات هایی روبرو هستیم که می توان گفت دارای قابلیت حس ششم هستند، چرا که تعاملی بسیار مناسب با بچه ها و البته بزرگسالان دارند و می توانند برخی نیاز های آن ها را پیش بینی کنند.

27 آذر 1401