کی آزمون


تصویری زیبا و نادر از حیات وحش

کی آزمون: عکاس ۴۳ساله اندونزیایی Yan Hidayatyan این تصاویر نادر را در حیات وحش به ثبت رسانده است.

کی آزمون: عکاس ۴۳ساله اندونزیایی Yan Hidayatyan این تصاویر نادر را در حیات وحش به ثبت رسانده است.

درباره : آزمونی