کی آزمون


 رویداد۲۴ محمدجواد آذری جهرمی در یک نظرسنجی که در صفحه توییتر خود منتشر کرده، نوشت: شاید شما هم پدر و مادر‌هایی را دیده باشید که در کنار خوشحالی از توانایی فرزندان‌شان در استفاده از تکنولوژی روز، نگران آسیب‌های اینترنت بر رفتار آن‌ها نیز هستند. آیا شما با نرم‌افزار‌های نظارت والدین بر استفاده کودکان از اینترنت آشنایی دارید؟

درباره : آزمونی