کی آزمون


آتش سوزی مهیب در انبار لوازم خودرو در شیراز/ تصاویر

کی آزمون: انبار و تولیدی لوازم خودرو در خیابان انقلاب شیراز طعمه حریق شد. راز

کی آزمون: انبار و تولیدی لوازم خودرو در خیابان انقلاب شیراز طعمه حریق شد.

درباره : آزمونی