کی آزمون


اولین سفر خارجی شاهزاده هری و همسرش+ عکس

کی آزمون: شاهزاده هری (نوه ملکه بریتانیا) و همسرش مگان به فرودگاه دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند وارد شدند.  

کی آزمون: شاهزاده هری (نوه ملکه بریتانیا) و همسرش مگان به فرودگاه دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند وارد شدند.

 

درباره : آزمونی